68. ROČNÍK LOUTKÁŘSKÉ CHRUDIMI

28. června - 4. července 2019

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA,
Spolek pro vydávání časopisu Loutkář
a město Chrudim prostřednictvím organizace Chrudimská beseda.

Loutkářská Chrudim 2019 - plakát

Autorem plakátů 66., 67. a 68. loutkářské Chrudimi jsou studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace - Hoai Le Thi a Jakub Novotný.